Op 24 juli 2018 Ondertekening van de nieuwe akte ten kantore van notaris mw. F. Lalmahomed

Hierbij voor de website een historisch moment. Het ANBI-proof maken van Stichting Dunya Nederland vereiste een aanpassing van de vorige statuten. Deze zijn inmiddels gewijzigd en de voorbereidingen van de overige documenten voor de belastingdienst zijn in volle gang

Penningmeester dhr. G. Wagid Hosain en voorzitter mw. L.S. Baboelal zijn volop bezig om Stichting Dunya Nederland nog voor de kerstbrodenactie de ANBI-status te doen verkrijgen.