Stichting Dunya Nederland behaalt de Vitaliteitsaward 08 juni 2017

Stichting Dunya Nederland behaalt de Vitaliteitsaward van de gemeente Den Haag voor haar kerstbrodenactie ism bakker Ashok Gharbaran.
Eenzame ouderen worden al 8 jaar bezocht met een Surinaams kerstbrood om hen een hart onder de riem te steken en om armoede op de politieke agenda te plaatsen.
Met medewerking van sponsoren en vele vrijwilligers worden er een paar duizend Haagse en Rotterdamse ouderen opgezocht.
Met Robin Goelela, Lucia Baboelal, ashok gharbaran, Galiel Wagid Hosain Narendre Moenesar Maina Bhansingh Rosita Tewarie Sushil Bas Travels Aruna Aruna Carlo Daroedji Djaoedji


Video: Actie Surinaams Kerstbrood december 2016.