Iedul Fitreviering in Zorgcentrum Transvaal WZH

Sponsoring (Bandje Ashique Brothers) door Stichting Dunya Nederland op 26 juni 2017 in verband met Iedul Fitreviering in Zorgcentrum Transvaal WZH in Den Haag

Opening toespraak Lucia Baboelal

Muziek van het bandje Ashique Brothers

Muziek van het bandje Ashique Brothers

Foto’s Iedul Fitreviering in Zorgcentrum Transvaal WZH