ANBI-status is verleend per direct

Bestuur van Stichting Dunya Nederland verheugt zich u te kunnen meedelen dat ons de ANBI-status is verleend per direct. Dat de belastingdienst ons na ruim 9 jaar als Algemeen Nut Beogende instelling heeft aangemerkt is een mooie waardering en wordt als kers op de taart gezien door bestuur en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de kwetsbare Haagse samenleving.

Met deze erkenning is aangetoond dat Dunya een heldere en adequate bedrijfsvoering hanteert en ook publiceert via haar website www.stichtingdunyanederland.nl
Door deze status zijn de belastingregels ANBI op het gebied van schenking en successie (inkomsten en vennootbelasting) van kracht.
Dit is natuurlijk ook goed nieuws voor de vele sponsoren van de Stichting.
Deze ondernemers kunnen hun gift/donatie als bedrijfskosten opvoeren bij de belastingdienst -aftrek van giften-
Stichting Dunya Nederland zet zich in voor kwetsbare ouderen tegen armoede en eenzaamheid door o.a. Zwem/ empowermentprojecten voor vrouwen met als doel weer te participeren in de samenleving.
Een ander bekende actie is de succesvolle Kerstbrodenactie.
Dit jaar alweer de 10e editie tegen armoede en eenzaamheid.
Ter gelegenheid van dit mooie jubileum zal dit jaar een drie meter lang Surinaams kerstbrood worden bereid door bakker Ashok en aangesneden door de wethouders PARBHUDAYAL en Bert van Alphen. Dit om een statement te maken tegen armoede en eenzaamheid.
Daarna zullen 2000 kerstbroden verdeeld worden onder Haagse en Rotterdamse ouderen.
Om dit soort projecten te kunnen blijven realiseren zijn sponsoren en vrijwilligers hard nodig. Zonder hun steun is dit niet realiseerbaar.
De ANBI- status is hier helpend in.

Met de hartelijke groeten,
Namens het bestuur,
R. Chotkan, secretaris
G.Wagid Hosain, penningmeester
L.S.Baboelal, voorzitter