Home

Stichting Dunya Nederland per direct op zoek naar een Voorzitter zie Vacatures pagina

Vrouwenwerk in ontwikkeling

De start van het zwemproject Erop en Eronder is inmiddels alweer twee jaar geleden. Sindsdien heeft het vrouwenwerk van Stichting Dunya Nederland een enorme vlucht genomen. Naast het zwemmen en de fijne ontmoetingen in de kantine van het zwembad, is er van alles georganiseerd. Dames gingen samen op stap naar Beverwijk, concert-film en theaterbezoek, wandeltochten en ook samen een terrasje pikken. Veel initiatieven hebben zich spontaan ontwikkeld omdat er kennelijk behoefte bestond aan warme sisterhood. Samen met elkaar kunnen hebben over dingen die je als vrouw bezig houden is fijn.
Vanuit deze behoefte heb ik als ( vrouwelijk) deel van het bestuur van Stichting Dunya Nederland gemeend om aandacht en invulling te gaan geven aan het vrouwenwerk vanuit onze stichting. Een ontwikkeling die graag ondersteund wordt door de samenleving en waarvoor we veel draagvlak ervaren.
Op woensdag 28 juli 2017 is er een werkgroep geïnstalleerd die dit vrouwenwerk zal initiëren, stimuleren en vormgeven. De werkgroep bestaat uit de dames Roeksana Wagid Hosain, Wahieda Madaran, Sharda, Wiemla Tewari onder aanvoering van Lucia Baboelal.
De avond startte om 19:00 uur ten huize van Lucia. De dames waren zeer enthousiast en hadden er veel zin in om zich in te zetten voor het goede doel.
“Werken met en voor vrouwen geeft een enorme boost”
Nadat we de busreis naar Luxemburg hadden geëvalueerd zijn we gauw van start gegaan met een selectie van kandidaten die een verlenging van het zwemabonnement kunnen verwachten. Criteria die gehanteerd zijn om de selectie te vergemakkelen waren leeftijd, houding en gedrag, consciëntieusheis, motivatie en uitstraling. Geen gemakkelijke taak maar na twee uur zijn we er dan toch uitgekomen. Als voorzitter zal ik de zwemladys benaderen over de uitslag van de selectie. Met dank aan de werkgroep leden voor hun zeer serieuze inzet en taakgerichtheid.
Dank dames en tot ziens zondag!
Lucia Baboelal

Een homepagina sectie: Afsluiting van ons woensdag zwemclubje op 2 augustus 2017

Het is de afsluiting van ons woensdag zwemclubje met een etentje in Mevlana vandaag. Blijde en tevreden gezichten.

Whatsapp bericht van Santa Lachman
“Goedemiddag dames, ik heb super leuk en lekker genoten van allen lekker hapjes en drank, Lucia wil u nogmaals bedanken voor alles, je ben een echte schat van vrouw, nogmaals thnx??”

Over ons

Blog