Home

De Tiende (Jubileum) editie van de kerstbrodenactie in voorbereiding. Voor meer activiteiten die door Stichting Dunya Nederland wordt georganiseerd zie onze Agenda Kalender

Vrouwenwerk in ontwikkeling

De start van het zwemproject Erop en Eronder is inmiddels alweer twee jaar geleden. Sindsdien heeft het vrouwenwerk van Stichting Dunya Nederland een enorme vlucht genomen. Naast het zwemmen en de fijne ontmoetingen in de kantine van het zwembad, is er van alles georganiseerd. Dames gingen samen op stap naar Beverwijk, concert-film en theaterbezoek, wandeltochten en ook samen een terrasje pikken. Veel initiatieven hebben zich spontaan ontwikkeld omdat er kennelijk behoefte bestond aan warme sisterhood. Samen met elkaar kunnen hebben over dingen die je als vrouw bezig houden is fijn.
Vanuit deze behoefte heb ik als ( vrouwelijk) deel van het bestuur van Stichting Dunya Nederland gemeend om aandacht en invulling te gaan geven aan het vrouwenwerk vanuit onze stichting. Een ontwikkeling die graag ondersteund wordt door de samenleving en waarvoor we veel draagvlak ervaren.
Op woensdag 28 juli 2017 is er een werkgroep geïnstalleerd die dit vrouwenwerk zal initiëren, stimuleren en vormgeven. De werkgroep bestaat uit de dames Roeksana Wagid Hosain, Wahieda Madaran, Sharda Karagjitsingh, Wiemla Tewari onder aanvoering van Lucia Baboelal.
De avond startte om 19:00 uur ten huize van Lucia. De dames waren zeer enthousiast en hadden er veel zin in om zich in te zetten voor het goede doel.
“Werken met en voor vrouwen geeft een enorme boost”
Nadat we de busreis naar Luxemburg hadden geëvalueerd zijn we gauw van start gegaan met een selectie van kandidaten die een verlenging van het zwemabonnement kunnen verwachten. Criteria die gehanteerd zijn om de selectie te vergemakkelen waren leeftijd, houding en gedrag, consciëntieusheis, motivatie en uitstraling. Geen gemakkelijke taak maar na twee uur zijn we er dan toch uitgekomen. Als voorzitter zal ik de zwemladys benaderen over de uitslag van de selectie. Met dank aan de werkgroep leden voor hun zeer serieuze inzet en taakgerichtheid.
Dank dames en tot ziens zondag!
Lucia Baboelal

Een homepagina sectie: Afsluiting van ons woensdag zwemclubje op 2 augustus 2017

Het is de afsluiting van ons woensdag zwemclubje met een etentje in Mevlana vandaag. Blijde en tevreden gezichten.

Whatsapp bericht van Santa Lachman
“Goedemiddag dames, ik heb super leuk en lekker genoten van allen lekker hapjes en drank, Lucia wil u nogmaals bedanken voor alles, je ben een echte schat van vrouw, nogmaals thnx??”

Over ons

Lucia Baboelal voorzitter

Stichting Dunya Nederland                    

 Op 14 januari 2010 is Stichting Dunya Nederland opgericht met als doel aandacht te vragen voor de vereenzaming en armoede van uit het buitenland afkomstige ouderen. Het bevorderen van de participatie en de emancipatie van Hindoestanen onder ander op het gebied van onderwijs, sport en economie. Het bevorderen van sociale en culturele belangen van Hindoestanen. Het bieden van informatie over politieke thema’s. Het doen bestrijden van (stille) armoede onder de Hindoestanen.

De stichting wordt geleid door Mevrouw Lucia Baboelal en zij wordt hierin ondersteunt door Mevrouw Rishmie Chotkan en de heer Galiel Wagid Hosain. Initieel werd gestart met een project waarbij er kerstbroden werden uitgedeeld aan behoeftige ouderen, het begon met 1000 kerstbroden maar is nu al uitgegroeid naar bijna 2700.

Naast het prachtige kerstbroden project onderneemt de stichting nog veel meer, zo wordt er informatie verstrekt over allerhande zaken de ouderen rakende. Enkele hiervan zijn informatie betreffende hun AOW en de voordelen voor het gebruik van de ooievaarspas in Den Haag. Haagse ouderen van buitenlandse komaf kampen vaak met een gat in hun AOW, vanwege het feit dat ze een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond en voor deze jaren geen uitkering krijgen, dit is zeker een van de problemen die vaak wordt besproken en waarin hulp wordt geboden in het helpen budgetteren van hun inkomen.

Verder worden er ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de ouderen een leuke dag te bezorgen. Tijdens het Holi feest was dit recentelijk nog het geval en de volgende activiteit staat nu ook alweer voor de deur. De stichting besteed sinds kort ook aandacht aan verbetering van de gezondheid door middel van beweging. Er worden wekelijkse zwemsessies georganiseerd die de lichamelijke gezondheid van ouderen moeten bevorderen

Blog

De Tiende (Jubileum) editie van de kerstbrodenactie in voorbereiding. Voor meer activiteiten die door Stichting Dunya Nederland wordt georganiseerd zie onze Agenda Kalender

Vrouwenwerk in ontwikkeling

De start van het zwemproject Erop en Eronder is inmiddels alweer twee jaar geleden. Sindsdien heeft het vrouwenwerk van Stichting Dunya Nederland een enorme vlucht genomen. Naast het zwemmen en de fijne ontmoetingen in de kantine van het zwembad, is er van alles georganiseerd. Dames gingen samen op stap naar Beverwijk, concert-film en theaterbezoek, wandeltochten en ook samen een terrasje pikken. Veel initiatieven hebben zich spontaan ontwikkeld omdat er kennelijk behoefte bestond aan warme sisterhood. Samen met elkaar kunnen hebben over dingen die je als vrouw bezig houden is fijn.
Vanuit deze behoefte heb ik als ( vrouwelijk) deel van het bestuur van Stichting Dunya Nederland gemeend om aandacht en invulling te gaan geven aan het vrouwenwerk vanuit onze stichting. Een ontwikkeling die graag ondersteund wordt door de samenleving en waarvoor we veel draagvlak ervaren.
Op woensdag 28 juli 2017 is er een werkgroep geïnstalleerd die dit vrouwenwerk zal initiëren, stimuleren en vormgeven. De werkgroep bestaat uit de dames Roeksana Wagid Hosain, Wahieda Madaran, Sharda Karagjitsingh, Wiemla Tewari onder aanvoering van Lucia Baboelal.
De avond startte om 19:00 uur ten huize van Lucia. De dames waren zeer enthousiast en hadden er veel zin in om zich in te zetten voor het goede doel.
“Werken met en voor vrouwen geeft een enorme boost”
Nadat we de busreis naar Luxemburg hadden geëvalueerd zijn we gauw van start gegaan met een selectie van kandidaten die een verlenging van het zwemabonnement kunnen verwachten. Criteria die gehanteerd zijn om de selectie te vergemakkelen waren leeftijd, houding en gedrag, consciëntieusheis, motivatie en uitstraling. Geen gemakkelijke taak maar na twee uur zijn we er dan toch uitgekomen. Als voorzitter zal ik de zwemladys benaderen over de uitslag van de selectie. Met dank aan de werkgroep leden voor hun zeer serieuze inzet en taakgerichtheid.
Dank dames en tot ziens zondag!
Lucia Baboelal